jelentkezési lap

tanfolyam

A tanfolyamról

A TANFOLYAMRA TÖRTÉNŐ FELVÉTEL ÉS A VIZSGÁRA BOCSÁTÁS

A 24/2005. (IV.21.) GKM rendelet szerint a jármuvezetoket tanfolyamon kell képezni.

Tanfolyamra jelentkezéskor, jelentkezési lapot kell kitölteni, és orvosi alkalmassági igazolást kell leadni.

Életkor:
Tanfolyamra csak az veheto fel, aki a külön jogszabályban meghatározott életkort, "B" kategóriánál 17 évet betöltötte, vagy annál legfeljebb fél évvel fiatalabb. Elméleti vizsgára csak az bocsátható, aki legfeljebb az eloírt életkornál három hónappal fiatalabb. Gyakorlati vizsgát az tehet, aki a 17. életévét betöltötte.

Iskolai végzettség:
A vezetoi engedély megszerzéséhez a közöktatásról szóló törvény szerinti alapfokú iskolai végzettséggel kell rendelkezni.

Elméleti vizsga:
Elméleti vizsgára csak az bocsátható, aki a tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte.

Gyakorlati vizsga:
Forgalmi vizsgára csak az bocsátható, aki az elméleti tárgyból sikeresen vizsgázott, és az adott tanfolyam kötelezoen eloírt gyakorlati részét elvégezte.

Az elméleti tanfolyam célja hogy felkészítse Önt az elméleti vizsgára, és kello ismeretet nyújtson a gépjármu-vezetéshez. A felkészítés számítógépes oktatás keretén belül történik, melyet számítógépes tesztgyakorlás követ.
A tanfolyam 28 elméleti órából áll, melynek idotartama 45 perc/óra.

A eloírt tantárgyak:

  1. közlekedési ismeretek,
  2. jármuvezetés elmélete,
  3. szerkezeti és üzemeltetési ismeretek.

Az elméleti számítógépes vizsga tartalmazza a közlekedési alapismeretek, a jármuvezetés elmélete, valamint a szerkezeti és üzemeltetési ismereteket. A tesztsoron 55 kérdés található. A válaszok pontértéke 75, amelybol a megfeleléshez minimum 65 pont megszerzése szükséges. A vizsga után közvetlenül megtörténik a kiértékelés.

A jármukezelési gyakorlat csak a sikeres elméleti vizsga megszerzése után kezdheto meg. Az alapoktatás, a jármu technikai kezelésének, a manoverezési feladatainak, valamint a jármu biztonsági ellenorzésének elsajátításából áll. A alapoktatás eloírt minimális óraszáma 9, idotartama 50 perc/óra.


A forgalmi gyakorlatok oktatása, ami az alábbi témaköröket tartalmazza: városi vezetés 14 óra, országúti vezetés 4 óra, éjszakai vezetés 2 óra.

A felsorolt óraszámok a vizsgára bocsátás feltételének minimális óraszáma. Az órák idotartama 50 perc. A forgalmi vizsga idotartama 60 perc. A sikeres elméleti vizsgától számított 2 évenbelül sikeres forgalmi vizsgát kell tenni.

Ha a lehetséges két éven belül ötszöri sikertelen vizsgát tesz forgalmi gyakorlatból, akkor pályaalkalmassági vizsgálaton való részvételen megállapított alkalmasság esetén folytathatja vizsgáit.

A vezetoi engedély kiadásának feltétele, hogy a Magyar Vöröskeresztnél elsosegélynyújtási ismeretekbol vizsgát tegyen. Felkészíto tanfolyamokat folyamatosan szervez az iskolánk is.

vállalkozási szerződés letöltése

tekintse meg árainkat

az oldal tetejére vissza